Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Jeg håber, I alle har haft en god ferie, og jeg vil hermed byde jer alle velkommen til et forhåbentlig godt og lærerigt skoleår!

Jeg vil også byde særlig velkommen til alle de nye elever og forældre i børnehaveklasserne, i 10. klasse og på enkelte andre klassetrin, der i dag har første skoledag på skolen. Ifølge mine beregninger skulle der være i alt 73 nye elever! Jeg håber, at I og jeres familier bliver glade for Sct. Mariæ Skole!

Endelig vil jeg vil igen byde velkommen til vores nye lærere og pædagoger: Louise Malmgård, der er forælder på skolen, og som tidligere har arbejdet på Klostermarksskolen, Anne Astrup Mandrup, der ligeledes er forælder på skolen, og som kommer fra Gistrup skole, Louise Agnete Madsgaard, der er nyuddannet lærer, men som det sidste halve år har arbejdet på Hjørring Private Realskole, Mette Bach Lindgaard, der kommer fra Nørhalne Skole, og endelig er Mette Luise Krogh Jensen ansat som ny pædagog. Mette Luise har primært arbejdet på Skovvangsskolen i Aarhus.
Vi glæder os til samarbejdet med jer!

Fra skoleårets start er vi 381 elever på skolen, så det kan nok ikke helt undgås, at pladsen på skolen indimellem kan forekomme lidt trang. Der bliver således ekstra pres på skolens p-pladser bag kirken, så jeg vil meget bede jer respektere, at om morgenen er brugen af disse forbeholdt elever i 0. 1. og 2. klasse. Alle andre elever bedes afleveret ved skoleporten eller ved afsætningsbanen ved kirken.
Jeg er dog overbevist om, at diverse ”trængselsproblemer” ikke er større, end at de let kan klares med velvilje og lidt kreativitet fra alle involverede.
Og så er der ikke engang 10 måneder til vi overtager Kamillianergården!

I ferien er der som sædvanlig blevet gjort hovedrent, og af større vedligeholdelsesarbejder vil jeg nævne, at der er kommet nye vinduer i gymnastiksalen, og i klasseværelserne på nederste gang er der kommet nye akustiklofter og ventilation. Der har således været travlhed og håndværkere på skolen det meste af ferien, og skolens rengøringsselskab har ikke mindst i de sidste par uger haft travlt med at få gjort rent efter håndværkerne, men nu skulle alt forhåbentlig være klar til eleverne!

Jeg kan nævne mange gode grunde til at gå i skole, men skole handler ikke mindst om at lære noget og om at udvikle sig som menneske, og for Sct. Mariæ Skole er det vigtigt, at eleverne lærer at træffe valg, som gør verden mere menneskelig. Det er således skolens ønske at kvalificere elevernes lyst og evner til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden: til større frihed, retfærdighed og fred!

Velkommen til Sct. Mariæ Skole og velkommen til et godt samarbejde!

 

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø