Kære forældre og elever

I sidste uge markerede vores fantastiske 0. klasser, at de nu havde gået i skole i et hundrede dage, og fx bar alle eleverne smarte ”100 dages briller” til morgensangen, og resten af dagen blev i øvrigt markeret med mange andre aktiviteter, der havde hundrede som omdrejningspunkt. Og endelig havde vores pedel, Frans, der jo også har en baggrund som bager, bagt 100 boller til klasserne. Det blev en god dag!
 

Nytåret er traditionelt tiden, hvor der gøres status og kigges fremad, og jeg glæder mig her over, at det har været et godt og travlt skoleår med et positivt samarbejde med alle skolens elever og forældre, at skolen oplever en vedvarende stor søgning, at den netop vedtagne finanslov fastholder et uændret statstilskud til de frie skoler og endda giver lidt bedre muligheder for at kunne tilbyde supplerende undervisning, og endelig glæder jeg mig over, at vi har en skole med et helt unikt fællesskab!
Et fællesskab der opleves i mange forskellige sammenhænge, men allerede på vej til skole, bliver jeg normalt mødt med et ”Hej!” eller ”God morgen!”  fra mange morgentravle elever og forældre, og i skolen oplever jeg en helt fantastisk positiv energi fra børnene i skolegården, hvor det våde, kolde og mørke vejr slet ikke får et ben til jorden!
Jeg tænker, at selvfølgelig hilser vi på hinanden både på skolen og udenfor, og at dette er med til at signalere fællesskab, og at den enkelte må opleve at blive set!

Eleverne i vores 9. klasse har netop tilmeldt sig til forårets eksamen i Cambridge engelsk, der består af tre discipliner: Samtale på engelsk, skriftlig engelsk og endelig en lyttedel. Denne internationale eksamen er et tilbud til eleverne i 9. klasse, og jeg synes, det er særdeles flot, at 21 af klassens elever har tilmeldt sig prøverne, hvoraf den ene i øvrigt er placeret i Kr. Himmelfartsferien! Det er lærer Vibeke Andersen, der er underviser på dette spændende projekt.

Jeg vil minde om tilmelding til skolens løb for fattige skolebørn i Myanmar. Der er allerede over 150 tilmeldinger, men der er plads til mange flere. Se hjemmesiden for yderligere informationer, eller spørg lærer Peter Holm, der er tovholder på løbet.

Den sidste uge har overskrifter omkring deling af seksuelt krænkende billeder præget nyhederne, og dette må være en påmindelse til både forældre og skoler om at beskæftige sig seriøst med emnet. Projektleder ved Center for Digital Pædagogik, Jonas Ravn, udtaler bl.a., at meget af dette skyldes, at det ikke mindst er på grund af følelsen af autencitet i indholdet, at de unge deler det, og han fortsætter: ”Det særlige i det, der foregår online, er, at det er en krænkelse uden udløbsdato.” Og så spiller den anonymitet og den fremmedgørelse, der er i distributionen og kommunikationen på nettet naturligvis også en stor rolle.

Det er en fælles opgave for os alle, at lære børnene/eleverne at omgås de sociale medier på en værdig og ansvarlig måde, og jeg vil her nævne professor i pædagogik, Thomas Ziehe, der netop fremhæver, at dannelse også er evnen til at sætte sig i den andens sted: ”At tænke er at medtænke!
Det er vigtigt! Ikke mindst på Sct. Mariæ Skole.

 

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø