Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Vi har netop påbegyndt indskrivningen af elever til næste skoleår, så jeg vil håbe, at alle nuværende skolefamilier har fået deres mindre søskende noteret på skolens venteliste, så de også kan få en plads.
Skulle der være enkelte, der endnu ikke er opskrevet, vil jeg derfor bede jer få dem registreret snarest.
Jeg vil ligeledes minde jer om, at skolens politik er, at evt. elevfravær/- sygdom noteres i kontaktbogen på INTRA og kun her!

Så er der gået godt en måned af skoleåret, og der har allerede været afviklet mange aktiviteter på skolen. Jeg vil her blot fremhæve, at 8. klasse har haft en dejlig lejrskole på Bornholm sammen med klasselærer Peter Holm og lærer Jette Hovelsø, og 9. klasse har haft en tilsvarende spændende tur til London med klasselærer Vibeke Andersen og viceskoleleder Aage Grøndahl Andersen.
Jeg vil også fremhæve, at der allerede har været afviklet 8 forældremøder, hvoraf jeg har haft mulighed for at deltage i 7, og for undertegnede har det været en særdeles positiv oplevelse at opleve velbesøgte forældremøder, engagerede forældre og kolleger og en positiv og glad atmosfære. Dejligt!
På skolens hjemmeside kan I se et tankevækkende og fint resultat af et samarbejde mellem nuværende 5.a og 5.b og flygtningebørn.dk, hvor vores elever får mulighed for at stille spørgsmål om det at være flygtning direkte til jævnaldrende, der befinder sig i en flygtningelejr. Det er lærer Marianne Hundebøl, der står bag projektet.
I de kommende uger bliver der især fokus på bevægelse og programmering, da der bl.a. afholdes Privatskolernes Atletikdag i Skovdalen for 6. klasser, motionsaften for de ældste klasser og motionsdag for de yngste klasser, og endelig afvikles der Naturvidenskabsfestival for 5. og 6. klasse, hvor der vil være fokus på programmering af bl.a. såkaldte Edison robotter. Projektet er finansieret af "Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje."

Vi er jo efterhånden mere end 400 elever og voksne på skolen, så det har knebet voldsomt med plads til at afvikle vores traditionelle morgensang, men i sidste uge havde vi for første gang i skolens historie morgensang i skolens hal, og her er der heldigvis stadig plads til alle! Fremover vil vi afholde morgensang her – i hvert fald så længe der ikke er sne, sjap og salt i skolegården!

 

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø