Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Jeg kan oplyse, at årets skolekredsmøde blev afviklet torsdag den 23. november, og her blev Lone Dahl Gaub (Mor til Olivia i 8. klasse og Silas i 3. klasse) genvalgt til skolens bestyrelse. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde!

Da skolens nuværende tilsynsførende, Bent Bengtson, ikke kunne genvælges pga. de nye stramninger i tilsynslovgivningen, blev Ann Katrine Rannestad valgt som ny tilsynsførende.
Ann Katrine Rannestad er certificeret tilsynsførende og konsulent på skoleforvaltningen.

Jeg vil gerne her takke Bent Bengtson for et godt samarbejde og en god sparring gennem de mange år. Bent Bengtson var indledningsvis udpeget som tilsynsførende af kommunen, men har de sidste mange år været valgt som tilsynsførende af forældrekredsen.
Vi har været meget glade for samarbejdet med Bent Bengtson, der altid har udvist stor interesse og åbenhed over for skolen, og som samtidig har været meget kompetent og professionel i sit virke!

Referat af skolekredsmødet, formandens beretning og tilsynserklæringen fra skolens tilsynsførende er allerede tilgængelige på hjemmesiden.

Der har også været afholdt møde med skolens forældrerepræsentanter, hvor bl.a. elevernes brug af de sociale medier var til debat. Det blev en spændende og god samtale omkring de enkelte klassers brug af medierne, hvor det var tydeligt, at der også er mange forskellige holdninger til emnet.
Overordnet oplevede forældrerepræsentanterne ikke de store problemer i klasserne, men der var dog bred enighed om, at en velovervejet og moden tilgang til de forskellige medier er nødvendig, og at det derfor er vigtigt, at lærerne bruger tid på emnet og taler med eleverne om digital dannelse.

Indskrivningen til de kommende 0. klasser og vores 10. klasse er stort set afsluttet, men der er endnu et par pladser ledige til begge klasser, så kender I evt. nogle søde børn, der gerne vil ind på skolen, må I gerne give dem et praj!

Så er det snart december, og julestemningen har også så småt ramt Sct. Mariæ Skole, hvor vi nu til morgensangen synger julesange og -salmer fra vores flotte julehæfte, og hvor julekrybben igen er kommet frem. Det er virkelig jul på Sang Mariæ Skole.

 

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø