Kære elever og forældre på Sct Mariæ Skole!

Jeg vil hermed først og fremmest ønske jer alle en rigtig god sommer og samtidig sige en stor tak for et godt skoleår med rigtig mange gode skoleoplevelser at se tilbage på!

Som allerede meddelt må vi desværre tage afsked med to gode kolleger, Charlotte Kongsbak og Charlotte Harbo, der begge har søgt nye udfordringer. Charlotte Kongsbak har de sidste seks år været en afholdt indskolingslærer og musiklærer, mens Charlotte Harbo gennem de sidste to har været en afholdt og dygtig leder af vores børnehaveklasse. Vi vil på skolen alle savne deres faglighed, engagement og gode blik for den enkelte elev, og jeg vil ønske dem begge alt godt for fremtiden! Vi håber på mange gode gensyn!

 Vi skal også sige farvel til 50 afgangselever og rigtig mange familier, der gennem hele forløbet har støttet aktivt op omkring skolen, og som har ydet en stor indsats for klassernes trivsel! Jeg vil gerne her takke for et godt og konstruktivt samarbejde og for den tillid, I har vist skolen.  Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle afgangselever et stort tillykke med afgangsprøverne, der netop er ved at være overstået.

Vi holder dimissionsfest for afgangseleverne onsdag den 27/6 kl. 18.30.

På personalesiden vil jeg også nævne, at Malene Kær det meste af næste skoleår vil være på barsel, og endelig vil jeg nævne, at vores gamle elev og nuværende assistent i Børnegrotten, Simon Majland, på lørdag skal giftes. Stort tillykke til brudeparret!

Vi har fra det kommende skoleår ansat en række nye lærere og en enkelt pædagog: Louise Malmgård, der er forælder på skolen, og som tidligere har arbejdet på Klostermarksskolen, Anne Astrup Mandrup, der ligeledes er forælder på skolen, og som kommer fra Gistrup skole , Louise Agnete Madsgaard, der er nyuddannet lærer, men som det sidste halve år har arbejdet på Hjørring Private Realskole, Mette Bach Lindgaard, der kommer fra Nørhalne Skole, og endelig er Mette Luise Krogh Jensen ansat som ny pædagog. Mette Luise har primært arbejdet på Skovvangsskolen i Aarhus.
Jeg vil byde alle vores nye kolleger velkommen. Vi glæder os til det kommende samarbejde!

I sommerferien er der planlagt forskellige renoveringer på skolen, og bl.a. får vi nye vinduer i gymnastiksalen, og der bliver opsat nye lofter og ny belysning i klasseværelserne på nederste gang.

Fredag den 29. juni er årets sidste skoledag, og eleverne må denne dag gerne vente med at møde til klokken 09.00, hvor klasselærerne hygger med klasserne, og de sidste bøger bliver afleveret, inden vi holder afslutningsgudstjeneste i kirken kl. 10.20, hvor alle er velkomne. (Der er desværre kun ståpladser til de voksne) Børnegrotten er som altid åben for de elever, der møder tidligt. Dagen slutter ca. klokken 11, hvorefter Børnegrotten igen er åben.  

Endelig vil jeg oplyse, at kontoret er lukket fra den 7. juli til den 5. august, og ud over dette vil der også være enkelte andre afvigelser i den daglige åbningstid.  Børnegrotten holder lukket i uge 28, 29 og 30 samt mandag den 30. juli. Børnegrottens første åbningsdag efter ferien er altså tirsdag den 31. juli!   

Vi mødes igen den 14. august kl. 09.00. hvor klasserne har en time med klasselæreren, og hvor vi efterfølgende går i Sct. Mariæ Kirke og åbner det nye skoleår med en skolegudstjeneste kl. 10.15. Dagen slutter ca. kl. 11, hvorefter Børnegrotten er åben resten af dagen. (1. klasserne har denne dag en voksen med.)

(10. klasse og de nye børnehaveklasser møder kl. 12.30)

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø

 

OBS! Mandag er der skoleudflugter til Hirtshals Funpark og Fårup Sommerland. Afgang kl. 09.00 og hjemkomst kl. 16.00