Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole!

Den sidste uge har selvfølgelig været en del præget af vores kære kollega Lone Nielsens pludselige død. Jeg vil her takke for mange tegninger, buketter og søde og trøstende hilsner fra forældre og elever i denne anledning. Ligeledes var der ved bisættelsen også mange buketter og kranse fra klasser og skolefamilier.
Det er tydeligt, at Lone har haft en stor plads i mange af elevernes og familiernes bevidsthed, og på skolen må vi nu vænne os til at undvære en afholdt kollega og et farverigt, livsglad og kærligt menneske.

Vi er nu i fuld gang med at indskrive nye elever til både næste års børnehaveklasse og 10. klasse, og alle nuværende skolefamilier med elever til børnehaveklassen skulle meget gerne have modtaget indmeldelsespapirer. Er dette ikke sket, må I straks kontakte kontoret, så det endnu er muligt at få en plads i klassen.
Kender I evt. nogle ”søde og artige” børn, der også kunne tænke sig at gå i Sct. Mariæ Skole, er I meget velkomne til at give dem et praj.

Jacek Lichota, der har været medlem af skolens bestyrelse de sidste 2 år, er blevet afløst af sognepræst. P. Jude Kulas, der er udpeget af menighedsrådet ved Sct. Mariæ Kirke. Jeg vil her sige en stor tak til Jacek Lichota for et godt, positivt og frivilligt arbejde for skolen gennem de sidste to år.

Der har været afviklet en del arrangementer i de forskellige klasser:
10. klasse havde en fin og oplevelsesrig tur til Berlin med klasselærer Sanne Lynge og lærer Peter Holm, der har været biografture for mange af klasserne mv., og jeg vil her endvidere fremhæve Naturvidenskabsfestival, hvor skolen havde modtaget 15.000 kr. fra Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje til et projekt om programmering af robotter. Det blev tre gode dage for 5. og 6. klassetrin, hvor eleverne bl.a. arbejdede med Edison-robotter og besøgte hovedbiblioteket, hvor de fik en gennemgang af bibliotekets bogsorteringsanlæg. To af skolens forældre med hver sit kendskab til programmering bidrog på bedste vis til at gøre dagene indholdsrige og spændende, så en stor tak til Lars Gaub og Morten Morthorst.

Efterårsferien nærmer sig, og her er er det meningen, at klasseværelserne på øverste gang får ny ventilation, og at nederste gang og trappeopgangen får nye lofter og ny belysning. – Og så er der forresten kun 8 måneder til vi overtager Kamillianergården!

Torsdag den 11/10 tager skolens bigband på koncerttur til Chicago, hvor de bl.a. skal give skole – og kirkekoncerter, besøge Aalborgs venskabsby Racine og på sightseeing. Bandets forældrebestyrelse har arbejdet hårdt for at få alle rejsedetaljer på plads, og nu venter der så endnu en spændende bigbandtur. Også en stor tak til forældrebestyrelsen for deres flotte og frivillige indsats for eleverne. 
Som sædvanlig er eleverne ledsaget af dirigent Gert Nørgaard og medlemmer af bandets forældrebestyrelse.

Fredag er der høstgudstjeneste i Sct. Mariæ Kirke kl. 09.05., og i næste uge vil både skolen og Børnegrotten være lukket!
 

God kartoffelferie til jer alle!

 

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø

OBS!

Der er om-fotografering mandag den 22. oktober. 

Der er forældresamtaler fra 1. - 9. klasse lørdag den 3. november.