Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Der er som bekendt endnu ikke fundet en afklaring på evt. konflikt på skoleområdet, men en afgørelse rykker hastigt tættere på.
Som det tidligere er meldt ud, vil SkoleIntra blive lukket ned i forbindelse med en konflikt, og skulle dette ske, vil vi forsøge at holde jer ajour via fx hjemmesiden og Facebook, lige som kontoret vil være åbent.
Vi håber dog fortsat, at vi kan få fred til at holde god skole! Det forekommer også helt urimeligt, at netop børn i særlig grad vil blive ramt af en evt. konflikt.

I stedet er der heldigvis rigtig god grund til at glæde sig over vores to sidste arrangementer: Som jeg oplevede det, var Broget Dag en rigtig dejlig dag med god stemning, solskin, mange besøgende og mange glade børn – (og forældre)
Det var også særdeles positivt at opleve de mange flittige og positive elever fra 7. 8. 9. og 10 klas­se, der ydede en flot indsats i diverse boder. Også en stor tak til alle de firmaer og forretninger, der har støttet arrangementet med gaver og gevinster.  Det indsamlede beløb til Læger uden Grænser er endnu ikke helt opgjort, men nærmer sig 40.000 kr.! TAK til jer alle!

Forårskoncerten tirsdag aften var ligeledes en helt fantastisk oplevelse, og jeg tror aldrig, at hverken kor eller orkestre har været bedre! Og der har heller aldrig været flere tilskuere. (Jeg vil straks bestille 50 nye stole til hallen!)
Efter sådan et par vellykkede arrangementer må skolelederen gerne have lov til at være ekstra stolt over det personale, de forældre og alle de hjælpsomme, positive, musikalske og glade børn, der i den grad er med til at tegne hverdagen på Sct. Mariæ Skole! 

Fredag, Store Bededag, er der konfirmation af folkekirkeeleverne fra 7. klasse i Sankt Markus Kirke, og søndag er der firmelse af klassens katolske elever i Sct. Mariæ Kirke. Mandag den 30. april er der så fælles Blå Mandag. Jeg vil ønske elever og familier en rigtig dejlig fest!

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø