Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Skolen deltager i forskellige undervisningsforløb, der alle har som formål at give eleverne mulighed for at udfordre og supplere deres faglighed yderligere.

Et af disse tilbud varetages af ”Talentcamp”, der har sit udspring i et samarbejde mellem de frie grundskoler. Undervisningen på lejrene varetages typisk af unge universitetsstuderende og omfatter såvel fagligt arbejde som sociale aktiviteter. På nuværende tidspunkt deltager 50 skoler i de forskellige tilbud.
Sct. Mariæ Skole har haft deltagere på lejrene gennem de seneste mange år, og eleverne melder samstemmende om rigtig gode oplevelser.

Årligt tilbydes der typisk undervisning i tre forlængede weekends, og endvidere afvikles der også en sommercamp, der foregår i slutningen af skolernes sommerferie. Undervisningen foregår på skift mellem nogle af de større frie grundskoler og er typisk geografisk spredt over hele landet.
Sct. Mariæ Skolens tilbud omfatter pt. kun elever på 8. klassetrin.

Der er typisk tilbud om undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk, men andre fag kan også komme på tale.

I udvælgelsen af elever vægter skolen ikke mindst elevens selvstændighed, motivation og daglige interesse i fagene. Er der flere ansøgere end pladser afgør ledelsen efter samtale med eleverne, hvem der får pladserne tilbudt.

Deltagelsen er temmelig dyr, men på Sct. Mariæ Skole har vi besluttet, at opholdet betales af skolen, mens transporten betales af eleven.
Eleverne vil i forbindelse med afviklingen af de forskellige camps modtage alle relevante, praktiske oplysninger på mail – herunder oplysninger om tidspunkt for togrejsen, hvor der vil være en repræsentant for talentcamp med på hele turen.