Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Selv om det offentlige dækker en væsentlig del af skolens driftsudgifter, er det nødvendigt, at hjemmet betaler en månedlig afgift.

Lån af taskebøger samt hæfter og andre materialer er inkluderet i skolepengene.

Skolepenge i skoleåret 2018/2019: Opkræves i  Pr. måned Pr. år
0. kl.- 5. kl.: 12 mdr. 1.160,- kr. 13.920,- kr.
6. kl. - 8. kl.: 12 mdr. 1.230,- kr. 14.760,- kr.
9. kl. - 10. kl. 11 mdr. 1.430,- kr. 15.730,- kr.

2. barn giver 10% rabat

3. barn og efterfølgende børn giver 50% rabat

Ventelistegebyr:   
Hele forløbet 0. - 10. klasse:   300,- kr. 

 Indmeldelsesgebyr:         3000,- kr.  (- første to måneders skolebetaling er indeholdt i indmeldelsesgebyret. Gebyret refunderes ikke.)

 Indbetales på konto:       8401 000-42-65122 

 

Tilmelding til PBS-betalingsservice

 

Skolepengetilskud kan søges!

Ansøgningsskema fås på skolens kontor.

Af andre udgifter kan nævnes:

  • ca. 300 kr. om året til forskellige udflugter og hytteture

  • udgifter til lejrskole i 8. klasse, udlandsrejse i 9. og 10. klasse - ud over skolens tilskud.

  • udgifter til ordbøger, lommeregner og pc mv.

Skolefritidsordning "Børnegrotten":

 Børnegrotten er for elever fra og med 0. kl. til og med 3. klasse

  Opkræves i Pr. måned Pr. år
Fritidsordning til kl. 15.15 11 mdr. 970,- kr. 10.670,- kr.
Fritidsordning til kl. 17.00 11 mdr. 1.235,- kr. 13.585,- kr.
Pasningstilbud 4. klasse til kl. 17.00 11 mdr. 850,- kr. 9.350, - kr.

2. barn giver 10% rabat

3. barn og efterfølgende børn giver 50% rabat

Morgenpasning fra kl. 7.00 - 8.00 for alle klasser er gratis

Åbningstider er på skolefridage fra kl. 7.00 - 17.00

OBS!! Vurderer skolen, at enkelte elever i 0. kl. - 3. kl. ikke har en alderssvarende sproglig- eller begrebsmæssig udvikling, skal eleven - efter aftale -

være tilmeldt skolens fritidsordning.