Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole!

Først og fremmest vil jeg ønske jer alle en rigtig god vinterferie og minde om, at både skole og fritidsordning er lukket i næste uge!

I går afholdt vi som bekendt fastelavnsfester for 0. klasse - 6. klasse, og som sædvanlig var der et mylder af   flotte, originale, sjove og festlige udklædninger, så det blev en rigtig sjov og farverig slå-katten-af-tønden fest!

Onsdag er det som bekendt askeonsdag, som jo også markerer indledningen til fasten.

Faste forbindes med mådehold og nøjsomhed i bred forstand, og på Sct. Mariæ Skole betyder det, at vi i perioden fra askeonsdag og op til påskeferien har vores traditionelle fasteindsamling, hvor vi igen i år sammen med landets øvrige katolske skoler samler ind til fattige skolebørn i Myanmar.
Det er den katolske hjælpeorganisation, Caritas, der distribuerer hjælpen, og sidste år indsamlede skolens eleverne over 33.000 kr. til det gode formål.
Alle elever får onsdag en sparebøsse med hjem, hvor eleverne kan samle penge ind til det gode formål. Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om man ønsker at støtte denne indsamling, men vi håber naturligvis, at der som tidligere vil være stor opbakning til projektet.
I den forbindelse vil jeg igen minde om skolens løb lørdag den 17. marts i Mølleparken til fordel for indsamlingen.
Tilmeldingen foregår via skolens hjemmeside, og Peter Holm, der er primus motor i arrangementet, oplyser, at der allerede er over 200 tilmeldte, men der er plads til mange flere! Det bliver en glad dag! Vi håber på et godt indsamlingsresultat!

Når vi på Sct. Mariæ Skole prioriterer fx indsamlinger, skyldes det ikke mindst, at vi på de katolske skoler opfatter ordet ”katolsk” som en forpligtelse på menneskelighed og solidaritet med de svageste medlemmer af samfundet - ikke mindst med børnene!

Det er en daglig opgave for alle mennesker at træffe valg, som gør verden mere menneskelig, og det er skolens ønske at kvalificere elevernes lyst og evner til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

God vinterferie til jer alle og på gensyn mandag den 26. februar!

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø