Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole!

Som I allerede er blevet orienteret om, vil perioden fra nu til juleferien rent trafikalt blive væsentligt mere kompliceret grundet næste fase af byggeriet af ungdomsboliger i Poul Paghsgades Skole. I Valdemarsgade vil der blive opstillet en større kran, og der vil næsten dagligt komme lastbiler med store byggeelementer. Vi har dog fået aftalt, at perioden fra 07.00 - 08.30 skulle friholdes for større transporter.
Jeg beklager de gener, der måtte opstå, og fra skolen vil vi nøje følge udviklingen og løbende holde jer opdateret.

Der har været valg til kommunens ungebyråd (- hvor alle mellem 13 - 19 år har kunnet stemme), og jeg vil ønske Malthe Vesterlund fra vores 9. klasse et stort tillykke med valget. 

Jeg synes, der har været et væld af forskellige aktiviteter i den forløbne måned fx skovuge i 0. klasserne, idrætsdag for de Aalborgensiske privatskolers 6. klasser, motionsaften og motionsdag, reformationsgudstjeneste i Aarhus Domkirke med elever fra alle de jyske og fynske 8.- og 9. klasser, biograftur for overbygningen, fagsamarbejde med Katedralskolen osv., og så har der endda også været tid til den daglige undervisning!

Jeg vil også nævne, at skolens koncertbigband fredag tager afsted på en spændende koncerttur til Amsterdam, hvor der vil være flere kirke- og skolekoncerter og tid til sightseeing mv. Som sædvanlig deltager bandets dirigent, Gert Nørgaard, og medlemmer af bandets forældrebestyrelse som følgegruppe.
Jeg håber, de alle får en rigtig god tur!
Apropos bigband vil jeg opfordre jer til at besøge skolens hjemmeside, hvor vi pt. har en nyere video med bandet fra en af fredagens prøver.

5. oktober markerede vi på skolen lærerens dag, og i denne sammenhæng vil jeg gerne referere filosoffen Morten Albæk, der udtaler følgende om lærerprofessionen: "DLF taler om 'den professionelle lærer'. Men hvad var læreren så før - uprofessionel? Jeg vil hellere tale om den 'stolte lærer' - den lærer, der kommer ind i klassen og ind i offentligheden med et højt selvværd og faglig autoritet. Den lærer er i den grad savnet. Fremskridtets skole og den stolte lærer er den bedste garanti for, at samfundet bliver progressivt, og at eleverne får de bedste muligheder for at få et lykkeligt liv som voksne.” Denne ambition har vi også på Sct. Mariæ Skole, og jeg håber, at alle kollegerne må opleve stolthed over deres valg af uddannelse og profession! Det fortjener de!

Fredag holder vi høstgudstjeneste i Sct. Mariæ Kirke kl. 09.00.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god kartoffelferie!!
(I næste uge er både skolen og Børnegrotten lukket.)

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø