Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole

I lørdags markerede skolen, at det nu er 20 år siden, skolens bigband blev etableret.

Skolens bigband havde i dagens anledning besøg af et af bandets tidligere medlemmer og nuværende musikkonservatoriestuderende, Johannes Gammelgård, der afholdt forskellige workshops med bandet. Jubilæumsdagen afsluttedes med en festaften for både nuværende og tidligere bigbandmedlemmer og -familier, hvor bl.a. koncertbigbandet underholdt, og yderligere to tidligere bigbandmedlemmer og nuværende musikkonservatoriestuderende, Marius Paschke og Filip Michalak, gav et par vildt imponerende musikalske indslag, og der var taler, lykønskninger, gensyn med skolens forrige skoleleder Gert Ryom-Hansen, fællessang og en fantastisk buffet.
Til slut gav tidligere bigbandmedlemmer et brag af en gensynskoncert!

Dagen blev en flot markering af musikalitet og spilleglæde, og jeg vil endnu en gang udtrykke min store taknemmelighed over for alle de forældre, der gennem de mange år har ydet en imponerende frivillig indsats med at skaffe arrangementer, økonomi og fantastiske musikalske oplevelser til eleverne. Og til slut en  helt speciel tak til Gert Nørgaard, der gennem alle årene har svinget dirigentstokken og skabt et helt unikt musikliv på skolen!
I forbindelse med markeringen af dagen har skolen udgivet et flot  jubilæumsskrift, som vil blive udleveret til alle skolefamilier og til alle bigbandmedlemmer.

Marts måned har budt på mange forskellige arrangementer og aktiviteter, og jeg vil her blot nævne klasselærerdagene den 15. og 16. marts, forestillingen ”Gummi T” på Aalborg Teater for 0.-4. klasse, Nationale Test, besøg af Kgl. operasangerinde i 3. b, besøg fra UCN af studerende i madkundskab i 7. klasse, projektopgave i 9. klasse osv. 

Jeg vil også minde om indsamlingen til Caritas: Der er nu bl.a. indsamlet ca. 5.000 kr. fra elevernes sparebøsser, 1700 kr. fra 7. klasses flotte kagesalg og imponerende 22.000 kr. fra det fantastiske ”Løb for Myanmar”, men der er nu endnu fire dage tilbage til en slutspurt, hvor det er muligt at bidrage til det gode formål.
Når vi bruger tid på fx indsamlinger, skyldes det ikke mindst, at vi på de katolske skoler opfatter ordet ”katolsk” som en forpligtelse på menneskelighed og solidaritet med de svageste medlemmer af samfundet - ikke mindst med børnene!
Det er en daglig opgave for alle mennesker at træffe valg, som gør verden mere menneskelig, og det er skolens ønske at kvalificere elevernes lyst og evner til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden; til større frihed, retfærdighed og fred.

I næste uge er der påskeferie, og skolen åbner igen tirsdag den 18. april.

”Børnegrotten” holder dog åbent mandag 10/4 – onsdag 12/4 fra 07.00 – 17.00.

 

En rigtig glædelig påske til os alle!

Venlig hilsen
Poul Erik Hovelsø