Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole

Som I sikkert har erfaret, er den varslede lockout indtil videre udskudt til den 28. april, så jeg håber fortsat, at parterne når frem til et kompromis, så skolen undgår alle de negative konsekvenser af en arbejdskonflikt.
I første omgang satser vi derfor på at kunne afholde Broget Dag lørdag den 21. april kl. 10.00 – 13.00. En glad dag dag med fest, farver og bigbandmusik i skolegården. Denne dag samler vi som bekendt altid ind til Læger uden Grænser (- se endvidere særskilt invitation).

Vi nærmer os hastigt de afsluttende prøver for 9. og 10. klasse, men allerede fredag den 13. og mandag den 16. april afvikler vi for første gang ”Cambridge Exams” i mundtlig engelsk for 21 elever i 9. klasse. Prøvedeltagelsen er helt frivillig, og de skriftlige prøver i faget afvikles i Kristi Himmelfartsferien. Det er Cambridge, der bestemmer tidspunkterne for prøveafviklingen, og disse er de samme overalt, hvor prøverne afvikles. Det er lærer Vibeke Andersen, der har stået for undervisningen af eleverne, og Vibeke har i al fortrolighed fortalt undertegnede, at eleverne er rigtig dygtige! 

Der har desværre været et mindre sammenstød mellem to biler på skolens p-plads bag Sct. Mariæ Kirke, og det er jo ingen hemmelighed, at der ofte er rimeligt kaotiske forhold på pladsen. Jeg vil derfor igen kort påpege, at disse p-pladser er forbeholdt forældre med elever i de yngste klasser, og det er ikke tilladt at holde udenfor de afmærkede båse.
Ellers henvises til afsætning ved afsætningsbanen eller ved indgangen fra Valdemarsgade. For at afsætningsbanen kan fungere, er det dog vigtigt, at ud - og indstigning sker hurtigt. Eleverne bør derfor være klar til ”at hoppe ind/ud”, så snart bilen holder stille, så chaufføren herefter straks kan køre videre.
Jeg ser frem til, at vi nu om et år og to måneder kan tilbyde ca. 15 yderligere p-pladser foran Kamillianergården.

Jeg vil ønske de elever fra 2. og 4. klasse, der søndag den 8. april havde deres første kommunion et stort tillykke! Håber I havde en rigtig god dag!

Lige et par vigtige datoer:

Tirsdag den 10. april og onsdag den 11. april er der klasselærerdage (- se særskilte programmer for klasserne).

Lørdag den 21. april kl. 10.00 – 13.00 er der Broget Dag (- se invitation).

Tirsdag den 24. april er der forårskoncert for ensembler.

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø