Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole!  

Onsdag den 24. maj var det sidste skoledag for 9. og 10. klasse, og det blev som sædvanlig en rigtig dejlig festdag på skolen: Morgenkaffe med de udklædte elever, morgensang med greatest hits, læssevis af karameller, søde ord og fine gaver til klassernes lærere og endelig et par hårde volleykampe, hvor 9. klasse vandt! Så en stor tak til alle vores søde afgangselever for en flot dag og alt godt med de kommende prøver!!!  

Jeg må desværre oplyse, at lærer Kai Christensen sandsynligvis vil være sygemeldt ind til sommerferien grundet nethindeløsning og efterfølgende komplikationer, som nok vil betyde en grad af synstab på det ene øje. Kai er ved godt mod, og jeg skal hilse jer alle!   

Som I sikkert har bemærket, har vi søgt tre nye lærerkolleger til det kommende skoleår, og jeg må konstatere, at skolen heldigvis er en eftertragtet arbejdsplads, da vi modtog ca. 160 ansøgninger, hvoraf mange var særdeles velkvalificerede. Dejligt!

Ansættelsesprocessen er afsluttet, og jeg er glad for at kunne byde velkommen til vores nye lærere: Marianne Hundebøl, Malene Kær og Allan Sørensen, der alle er ansat pr. 1. august. (- nærmere præsentation følger senere.)
Som bekendt går Kai Christensen på pension 1. august, Majken Grünfeld skal på barsel, og Anders Børgesen har efter ønske fået lidt nedsat tid mv., så sammenholdt med vores kommende kollegers kompetencer og aldersspecialisering, kan det ikke undgås, at der sker lidt flere lærerskift end sædvanligt. Jeg vil her blot nævne de kommende klasselærerskift: Marianne Hundebøl bliver ny klasselærer i 4. a, Malene Kær bliver ny klasselærer i 4. b, Sanne Würtz bliver ny klasselærer i 1. a, og endelig bliver Charlotte Kongsbak ny klasselærer i 1. b.

Fagfordelingen er også afsluttet, og skolens garvede skemalæggere, Aage Grøndahl og Peter Holm, vil nu gøre alt for at fremtrylle gode skemaer til klasserne. Vi forventer, at skemaerne vil være tilgængelige i sidste uge inden sommerferien.                                                   

Nej, det er ikke til at skjule, at sommerferien nærmer sig, så det er også tid til at få afklaret evt. støtte til befordring for dette skoleår. Som bekendt giver skolen et mindre tilskud til de elever, der har investeret i buskort for hele skoleåret 16/17. Dokumentation for evt. buskort afleveres på kontoret senest tirsdag den 6. juni, hvorefter vi snarest vil fordele skolens tilskud.

Til slut vil jeg minde om årets skoleudflugter mandag den 19. juni. (Se særskilt opslag herom)

Glædelig Pinse til jer alle!

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø