Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole!

Jeg vil indlede dette nyhedsbrev med noget så trivielt som en lille omtale af sygemeldinger: Indtil nu er sygemeldinger foregået på mange forskellige måder, hvor nogle forældre har ringet/skrevet til klasselæreren, nogle har ringet til kontoret, elever har haft sedler med i skole etc., og  dette  har desværre  betydet, at der af og til  har været uklarhed omkring enkelte elevers fravær.
For at skabe ensartethed og gennemskuelighed forventer skolen derfor fremover, at alt sygefravær noteres i kontaktbogen på SkoleIntra inden 07.30 på første fraværsdag og de evt. efterfølgende sygedage. Ved længere fraværsperioder kan klasselærerne kontaktes for særlig aftale.

Som I måske har bemærket, har skolen søgt nye medarbejdere, og jeg er glad for at kunne konstatere, at vi i den forbindelse har modtaget 160 ansøgninger, hvoraf rigtig mange er særdeles velkvalificerede. Der er ansættelsessamtaler i denne uge.

Den sidste måned har været travl med bl.a. elever fra 8. klasse på talentcamp, der har været kortur til København, aspirantbigbandet har været på koncerttur til Hjørring og Skallerup Klit, der har været en virkelig flot forårskoncert for ensembler, der har været modtagelse af de kommende 0. klasser, idrætsdag mv., og i denne uge skal 4. klasse på hyttetur til Fosdalen, og i næste uge er 5. klasse til idrætsdag - Katolske Lege - i Aarhus sammen med elever fra de øvrige jyske katolske skoler for blot at nævne et par arrangementer.

I sidste uge var der skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. klasse, og faktisk går det så hurtigt med ministerielle ændringer af disse, at elever og lærere næsten ikke kan nå at følge med, hvilket er særdeles utilfredsstillende. Heldigvis er prøveafviklingen forløbet helt planmæssigt, når der bortses fra, at eleverne til prøven i skriftlig fremstillingen i 15 minutter blev ramt af et ”ministerielt servernedbrud”, der betød et kvarters ventetid, inden eleverne kunne påbegynde deres prøver!

Søndag den 23. april var flere af vores katolske elever fra 2., 3. og 4. klasse til deres 1. kommunion i Sct. Mariæ Kirke, og Store Bededag den 12. maj er der konfirmation for mange af eleverne i 7. klasse i Sankt Markus Kirke, mens der søndag den 14. maj er firmelse af klassens katolske elever i Sct. Mariæ Kirke. Et stort tillykke til jer alle!

Et par vigtige datoer:

Tirsdag den 16. maj er der forårskoncerter for solister

Fredag den 19. og lørdag den 20. maj holder Børnegrotten ”lejr” på skolen.

Onsdag den 24. maj er det sidste skoledag for 9. og 10. klasse.


Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø