Kære elever og forældre på Sct. Mariæ Skole!

Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig god sommer og samtidig sige tak for endnu et godt skoleår med rigtig mange gode skoleoplevelser at se tilbage på!

Skoleårets afslutning betyder desværre også, at vi skal sige farvel til både personale, elever og forældre:
Vi  skal sige farvel til 49 afgangselever fra 9.– og 10. klasse og rigtig mange skolefamilier, der har støttet aktivt og positivt op omkring skolen og klassernes trivsel!
Jeg vil gerne her takke for et godt og konstruktivt samarbejde og for den tillid, I har vist skolen. (Dette gælder naturligvis også de skolefamilier, der af andre årsager skifter skole her til sommer!)
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle afgangselever et stort tillykke med afgangsprøverne, der netop er overstået. Jeg håber, Sct. Mariæ Skole har givet jer kvalifikationer, kompetencer og værdier, I kan bruge fremover.  

Vi skal også sige farvel til Rigmor Djernæs, der har ydet en fin indsats som medhjælp i Børnegrotten hver dag i dette skoleår! Rigmor, der jo også selv har været elev på Sct. Mariæ Skole, tager efter sommer på højskole. Jeg vil ønske Rigmor alt godt fremover.

Og så er jeg meget glad for at kunne fortælle, at vi fra det kommende skoleår er en såkaldt ”Cambridge Associate School”, hvilket indledningsvis betyder, at vi tilbyder alle elever i 9. klasse, at de næste år modtager en undervisning i engelsk, der foruden at lede frem til den sædvanlige afgangsprøve i engelsk også giver mulighed for en Cambridge University godkendt - og internationalt anerkendt -  engelskprøve!
Jeg tænker, at det ikke mindst for en katolsk skole er helt oplagt at skærpe den internationale profil!
Det bliver spændende at følge denne udvikling, og måske vi i de kommende år også vil kunne tilbyde andre fag, fx Political Science, på samme niveau.    

Fredag den 23. juni er årets sidste skoledag, og eleverne må denne dag gerne vente med at møde til klokken 09.00, hvor klasselærerne hygger med klasserne, og de sidste bøger bliver afleveret, inden vi holder afslutningsgudstjeneste i kirken. Børnegrotten er som altid åben for de elever, der møder tidligt. Skoledagen slutter klokken ca. kl 11, hvorefter Børnegrotten igen er åben. 

Endelig vil jeg oplyse, at kontoret er formelt lukket fra den 30. juni til den 31. juli, og ud over dette kan der forekomme enkelte andre afvigelser i den daglige åbningstid her i sommerperioden.  Børnegrotten holder lukket i uge 28, 29 og 30. samt mandag den 31. juli.

Skolen begynder igen torsdag den 10. august kl. 09.00., hvor klassen har en lektion med klasselæreren, og hvor vi efterfølgende går i Sct. Mariæ Kirke og åbner det nye skoleår med en skolegudstjeneste. Skoledagen slutter ca. kl. 11.00, hvorefter Børnegrotten er åben resten af dagen. Vi forventer, at eleverne i 1. klasse denne dag har en voksen med i skole.

De nye 0. klasser og 10. klasse møder denne dag kl. 12.00. Varighed ca. 1 time.

Rigtig god sommer! Jeg glæder mig til, vi ses igen!

Venlig hilsen

Poul Erik Hovelsø