Kære forældre og elever på Sct. Mariæ Skole

Nu har vi snart været i skole i lidt mere end tre uger, og jeg oplever, at skolestarten er forløbet rigtig godt.

Der har allerede været afviklet syv velbesøgte forældremøder, og jeg har haft mulighed for at deltage i alle og har hver gang oplevet en positiv og konstruktiv samtale om klasserne.
Det er nok ingen hemmelighed, at forældremødet med de nye 0. klasser endte med et voldsomt skybrud, der medførte, at underetagen i Børnegrotten blev oversvømmet, og uheldigvis betød det også, at mange af  modulerne til  vores nye skolekøkken, der var leveret samme dag, blev beskadiget.
Midt i al tristheden over ”ødelæggelserne” var det dog en lige så stor opmuntring at opleve flere af forældrene og kollegerne, der resolut smed sko og strømper og brugte resten af deres aften på at begrænse oversvømmelserne. En kæmpe tak til alle der hjalp!

Vi håber meget at vores nye skolekøkken kan være i funktion igen i løbet af denne uge!

Desværre betød skaderne efter oversvømmelserne også, at vi så os nødsaget til at skubbe vores tivolidag ”Broget Dag”. Jeg vil derfor allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen ved den nye dato - lørdag den 21. april 2018. (Broget Dag er vores årlige indsamlingsdag til fordel for ”Læger uden Grænser”, hvor der bl.a. er god mulighed for at hygge sig på skolen ved diverse boder eller i cafeteriet, og hvor skolens orkestre underholder.)

Jeg vil gerne byde velkommen til Trine Lise, der i denne uge begynder en otte ugers virksomhedspraktik på skolen. Trine er nyuddannet lærer og vil bl.a. stå for lektiehjælp, supplerende undervisning og deltage i en bred vifte af timer i dansk og historie.

Fredag den 18. august havde vi besøg af vores gamle elev, Filip Michalak, der snart afslutter sin uddannelse som konservatorieuddannet pianist. Filip gav en virkelig smuk koncert for eleverne i 7. - 10. klasse, og mange af jer har sikkert allerede set et klip fra koncerten på skolens facebookside. En stor oplevelse.

Ellers vil jeg nævne, at 10. klasse i forrige uge havde en god tur til Berlin med klasselærer Sanne Lynge og lærer Peter Holm, og i denne uge er 9. klasse på tur til Berlin med klasselærer Jette Pedersen og lærer Søren Kristesen og endelig er 8. klasse på lejrskole i København med lærer Sanne Würtz og lærer Gert Nørgaard.

For at have et bedre overblik over fravær, vil jeg igen minde om, at sygemeldinger af elever bedes foretaget inden 07.30 i elevens kontaktbog.

Til slut vil jeg nævne, at vi den 12. september må tage afsked med en af skolens markante og afholdte lærere, Kai Christensen, der efter mere end 38 år på Sct. Mariæ Skole nu har valgt at gå på pension.
Jeg vil her sige en stor tak til Kai for trofasthed, engagement og stor loyalitet over for skolen gennem de mange år, og ikke mindst vil jeg sige tak for en flot lærergerning, hvor der altid har været et særligt fokus på ikke mindst elever med behov for lidt ekstra omsorg og støtte. TAK!
Vi vil ønske alt godt for Kai og ser frem til mange gode gensyn!
Skolens personale og bestyrelse havde en både festlig og vemodig afskedsaften med Kai torsdag den 10. august. 

Venlig hilsen
 

Poul Erik Hovelsø