Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Retningslinjer for tilskud til skolepenge

Skolen får hvert år tildelt et mindre beløb, der skal anvendes som tilskud til skolepenge for skolens familier.
Tilskuddet er indtægtsbestemt efter regler fastsat af Ministeriet. Ved vurderingen af muligheden for tilskud, er det husstandens samlede indtægt fra det foregående kalenderår, der skal ligge til grund for beregningen, ligesom der foretages en graduering i forhold til antal børn i familien.
Som eksempel kan nævnes, at en familie med to hjemmeboende børn og en husstandsindkomst på over 325.000 ikke har mulighed for tilskud.
Det maksimale årlige skolepengetilskud vil kun sjældent overstige 3.500 kr.
Skemaer til brug for evt. ansøgning afhentes på kontoret og skal afleveres senest 31. august.