Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image
Resultatet af sidst gennemførte evaluering
 
Lærerrådet ved Sct. Mariæ Skole har ved lærerrådsmødet den 8/2 2010 evalueret skolens samlede undervisning.
Alle lærere bruger Fælles Mål som rettesnor for den daglige undervisning, og ved de årlige forældremøder orienteres forældre/elever løbende om mål og progression for de forskellige fag.
Rådet finder overordnet, at skolens undervisning lever op til alle de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål for fagene - herunder trin- og slutmål for fagene.
 
Rådet fandt endvidere:
 
At indførelsen af faste klasse-/dansklærere i indskolingen fungerer godt.
At dagligdagen på skolen opleves som værende tryg, optimistisk og positiv.
At eleverne generelt arbejder godt i fagene, og samarbejdet med elever og forældre fungerer fint.
At ledelsen fortsat skal arbejde for en optimering af skolens bygningsmasse – herunder faglokaler.
At skolens struktur og organisering bør gøres til genstand for yderligere drøftelse. Kan en ændret strukturering og organisering af skolen have en positiv effekt på elevernes læring og trivsel?
At kursustilbud og besøg af engagerede oplægsholdere er vigtige for personalets fortsatte faglige udvikling.
 
Opfølgningsplanen vil omfatte temamøder med følgende overskrifter:
 
Skolens struktur og organisering
Læsning som udfordring for alle fag
Differentiering
Skolens specialundervisning
Videndeling
Selvevaluering
 
PDF-fil til udskrivning