Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image
Indmeldelse
 
Indmeldelse på Sct. Mariæ Skole sker kun efter forudgående samtale mellem skole og hjem.
 
Indmeldelsessamtalen handler specielt om afklaring af gensidige forventninger, så det nye skoleforløb sker på kendte præmisser.
Ved samtalen er der mulighed for at få uddybet fx skolens værdigrundlag, pædagogik og hverdag, ligesom besøget giver mulighed for at danne sig et indtryk af skolens fysiske rammer.
Det er således vigtigt, at skolevalget sker som et aktivt tilvalg fra begge parter.
 
Drejer indmeldelsen sig om elever til de ældste klassetrin, er det vigtigt, at indmeldelsen også sker på baggrund af elevens eget velovervejede og positive tilvalg. 
 
Ved indmeldelsen accepteres skolens formålsparagraf og forventningspapir, og skolen forventer, at alle parter er indstillet på et positivt, loyalt og gensidigt forpligtende samarbejde.
Videre forpligter hjemmet sig bl.a. til løbende at holde skolen ajour med evt. ændringer af kontaktoplysninger, ligesom hjemmet forpligter sig til at benytte SkoleIntra i kommunikationen med skolen.
 
Såfremt der er fælles forældremyndighed, forudsætter indmeldelse altid underskrift fra begge indehavere af forældremyndigheden.