Billedet på sidehoved

Sct. Mariæ Skole

image

Sct. Mariæ Skole er privat katolsk skole

Skolen er oprettet i 1899 og er fuldt udbygget fra 0. klasse til og med 10. klassetrin. Lærere og pædagoger ser det som deres opgave at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.

SKOLENS MÅLSÆTNING

Sct. Mariæ Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

På Sct. Mariæ Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Sct. Mariæ Skole er sin økumeniske opgave bevidst.

Sct. Mariæ Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

På Sct. Mariæ Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Sct. Mariæ Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert menneskes liv er et eventyr skrevet af Guds finger

H. C. Andersen